Travel to Romania (Bârsana Monastery)

Travel to Romania (Bârsana Monastery)

 

O mănăstire în mijlocul naturii, construită cu ajutorul naturii, din pietre de râu si lemn de stejar din pădurile din jur. Nu contează în ce crezi, frumusețea trebuie întotdeauna admirată. Acum parte din patrimoniul UNESCO, îmbină stilurile Gotic și Bizantin într-un mod unic în lume.

EN: A monastery in the middle of nature, built with the help of nature, from river stones and oak wood taken from the forests nearby. No matter what your belief is, beauty should always be admired. Now a part of UNESCO patrimony, it combines Gothic and Byzantine styles in a way unique in the world. 

 

 

Mănăstirea a fost construită cu ajutorul localnicilor, care au plătit și jertfa necesară ridicării oricărei minuni potrivit superstițiilor locale. Și Icar a plătit cândva, acum legenda se repetă aici. Există superstiția în regiunea asta că pentru orice construcție, fie biserică sau casă nouă, trebuie îngropat la baza locației un cocoș cu capul tăiat. Întotdeuna am crezut că dacă există zei, aceștia nu doar că sunt atotputernici, dar sunt și cruzi. Se pare că pentru construcția mănăstirii nu au urmat ritualurilor străvechi și pentru ăsta ar fi plătit scump cei care au ajutat la construirea lăcașului: cel care a pus crucea in vârful bisericii a paralizat, altul și-a pierdut soția și copilul, preotul și-a pierdut fiul.  Fiecare loc cu nenorocirile lui, fiecare loc își poartă crucea. Trecem prin viața, unii blamând divinitatea, alții blamând superstițiile, alții soarta și alții care pur și simplu acceptă viața așa cum e.

EN: The monastery was built with the help of the villagers, who according to the local superstition paid also the blood price necessary for building any wonder. Also, Icar paid it a long time ago, now the legend is repeated here. There is a local superstition in this region that for any building, no matter if monastery or house, they need to burry at the base of the location a beheaded rooster. I always believed that if the gods are real, they are not only all mighty but they are also cruel. Apparently, for building this monastery, the old rituals were not followed and the ones who helped build this place paid the price afterward: the one who placed the cross on the top paralyzed shortly after, another one lost his wife and son, the priest lost his son. Each place with its own miseries, each place with its own cross to carry. We pass through life, some blaming the divinity, other blaming superstitions, other the faith and other whom simply accept life the way it is.

 

Cum sătenii din Săpâța găsesc puterea de a râde morții în fața, aici localnicii își privesc cu mândrie suferința și îi admira turlele de lemn. Soarta fusese învinsă, iar măiestria mănăstirii a devenit eternitate.

EN: Like the villagers from Sapanta who are finding the power to laugh in the face of death, here the villagers watch proudly at their suffering and they admire its wooden steeples. The faith was defeated, and the greatness of the monastery became eternal. 

 

Cu capul vâjâind de nedreptățile lumii, de toate sacrificiile, mintea îmi cere demonstrații, explicații, protestează nenorocita și nu crede cumva în spatele bisericii, la umbra unui nuc bătrân, ajung pentru câteva momente să mă întrebi “Crezi?”.Mă ridic brusc și neîncrederea mi se ascunde mai mult sub piele, “râsul, dansul, bucuria sunt cei trei arhangheli care ne iau de mana și ne arată calea” (Nikos Kazantzakis, Raport catre El Greco).

EN: With my head spinning because of the world’s injustice, of all sacrifices, my mind asks for demonstrations, explanations, she miserably protests and she doesn’t believe. Somehow in the back of the church, while laying in the shadow of an old walnut tree, I questioned myself  ” Do you believe?”. I suddenly get up and the disbelief is now hiding deeper under my skin, “laugh, dance, joy are the three archangels that are taking us by the hand and showing us the way” (Nikos Kazantzakis, Report to Greco).

 

Locația: fie că își cauți sufletul pierdut, fie că vrei să descoperi puterea unor mâini pricepute, ai aici o mănăstire unde natura și-a dat mana cu divinitatea și-au creat un loc care-ți aduce liniște sufletească și fericire ochilor.

Locationif you are either searching for your lost soul or you want to discover the power of skilled hands here is a monastery where nature shakes hands with divinity and together they create a place that brings peace in your soul and happiness to your eyes.

 

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to its original source.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: