Tha Noi Waterfall – a hike to heavens

Tha Noi Waterfall – a hike to heavens

 

Tha Noi Waterfall

Cascada Tha Noi e ascunsă undeva in districtul Khuan Thong, în sud-vestul Khanomului. Cu o hartă în mână, cu GPS-ul setat, cu puținele informații pe care am reușit să le găsim pe internet, tot am reușit să ne rătăcim. Am urmat Route 4041 și la un moment dat trebuia să facem stânga, orientați de semnele de pe drum. Nu știu dacă de vină au fost indicatoarele sau faptul că pe mine m-a furat peisajul. Bineînțeles că eu nu o să recunosc că eu am fost de vină, deci am rânjit frumos și l-am anunțat pe Artem că trebuie să ne întoarcem. Cea mai bună variantă ar fi fost să ne lăsăm ghidați de GPS, dar ploaia, care ne-a prins pe drum, nu m-a lăsat să țin telefonul prea mult în mână.

EN: Tha Noi waterfall is hidden somewhere in Khuan Thong district, in the southwest of Khanom. With a map in hand, with the GPS set up, with a few information we were able to find on the internet, we anyway managed to get lost. We followed Route 4041, and at one point we needed to turn left, oriented by the road signs. I don’t know if the road signs were to blame or the fact that I was to concentrate on the views. Of course, I will never admit that I was to blame, so I just smiled pretty and told Artem that we need to turn around. The best variant would have been to let us be guided by the GPS but the rain caught up with us on the road, so it was not possible to keep the phone in my hand too much. 

Tha Noi Watefall

La primul semn cu cascada Tha Noi eram amândoi fericiți.  În sfârșit, am nimerit drumul. Am lăsat scuterul pe marginea potecii și am  pornit-o la picior. Nu era nimeni în jur. Doar noi doi și natura care ne învăluia. Mai mult decât atât, era liniște. Din când în când, se auzeau păsările și maimuțele, undeva departe în desișul pădurii.

EN: At the first sign with Tha Noi Waterfall we were both happy. Finally, we found the path! We left the motorbike on the side of the road and we started to walk. It was nobody around. Just us two and the nature that was surrounding us. Most of all, it was silent. From time to time, we were able to hear the birds and the monkey, somewhere far away in the thicket of the woods. 

Tha Noi Waterfall

Ploaia se oprise și aburii începuseră să se ridice din pădure. Părea că pădurea se trezește la viață. Un miros de verdeață și umezeală ne îmbăta simțurile. Eram beți cu natură. Era unul din acele momente când ți se pare că întreg universul lucrează în favoarea ta.

EN: The rain stopped and steam was rising from the woods. It looked like the forest was coming back to life. The scent of greenery and moisture was delighting our senses. We were just drunk on nature. It was one of those times when it seems that the whole universe works in your favor. 

Tha Noi Waterfall

După ceva vreme de mers încă nu se vedeau indicatoare spre cascadă. La o bifurcație de drumuri deja ne gândeam dacă am ales calea corectă. Tot urcând, undeva în partea dreaptă, ascunsă după crengile copacilor, o vedem. Era cascada Tha Noi, era locul undeva apele se prăvălesc cu furie peste stânci. După atâta vreme, statornicia învinge duritatea. Cu încăpățânare, apele au șlefuit stâncile după voia lor. Natura găsește mereu o cale și ne servește lecții pe tavă, numai noi trebuie să avem mintea deschisă să le înțelegem.

EN: After a while of walking, the sign to the waterfall was still unseen. At a crossroad, we were already thinking if we chose the right path. Still going up, somewhere on the right side, hidden by the branches of the trees, we saw it. It was Tha Noi Waterfall, the place where the waters were storming over the rocks. After all this time, perseverance wins over harshness. In their stubbornness, the waters polished the rocks at their will. Nature finds always a way of giving us a lesson, we only need to have an open mind to understand it. 

Tha Noi Waterfall

Urcăm. Mai adaug un strat de spray de țânțari. Mai facem o glumă, mai cântăm puțin. Nu e nimeni în jur să ne audă glumele proaste, nu e nimeni în jur să audă înjurăturile după ce-mi alunecă piciorul și se scufundă într-o băltoacă. Glume proaste și apoi lovitura de grație a karmei, calcă și el în una. Fleoșc, fleoșc, fleoșc noi mergem înainte.

Trecem de una din piscinele cascadei Tha Noi. Nu rezistăm tentației de a ne trece degetele prin apele-i repezi. Se auzeau tunete undeva în departare. Ne-am dezlipit cu greu de apele care bolboroseau cuvinte neîntelese de noi și ne continuăm drumul.

EN: We continue to climb. I add another layer of mosquito repellent. We make another joke, we even sing a little. Is nobody around to hear our bad jokes, nobody around the hear all the curses after my leg slides and it sinks into a puddle. Bad jokes, and after the graceful hit of karma, he also steps into one. Splash, splash, splash but we go forward. 

We pass one of Tha Noi Waterfall’s pools. We cannot resist the temptation of passing our fingers through its fast waters. Somewhere in the distance, we were able to hear thunders. Not wanting to move, we left behind the waters that were bubbling words, that we were not capable of understanding. We followed our road. 

Tha Noi Waterfall

Mai urcăm, ajungem în vârf. Primele semne, că suntem la locul potrivit, sunt câteva băncuțe de picnic sub copaci. Auzim căderea de apă. Ploaia începe iar. Ne alunecau picioarele pe pietrele șlefuite. Suntem în punctul de unde apele se rostogolesc la vale. Sunetul apei se îmbină cu picăturile de ploaie, care lovesc frunzișul.

Nu am nici talentul lui Hemingway și nici măiestria lui Balzac ca să pot descrie în cuvinte cum eram amețiți de viață. Pentru asta călătorim, pentru momentele astea, când tot ce trăim ne înfrumusețează sufletul și ne deschide mintea. Noi doi, ținându-ne de mână, așa am descoperit cascada Tha Noi, așa vom decoperi și lumea și așa ne descoperim pe noi.

EN: Further up, we reach the top. The first signs that we are in the right spot are a few picnic benches under the trees. We can hear the waterfall. The rain starts again. Our feet were slide on the smooth rocks. We are at the point where the waters are rolling down. The sound of the waterfall is mixed with the raindrops that are hitting the leafs. 

I have neither Hemingway’s talents or Balzac’s artistry to be able to describe in words how we were dizzy with life. For this, we travel, for these moments when all that we are experiencing is making our souls more beautiful and is opening our minds. Us two, holding hands, this is how we discover Tha Noi waterfall, and this is how we will continue to discover the world and ourselves. 

Tha Noi

Cascada Tha Noi nu are măreția celorlalte cascade faimoase din Thailanda, dar cum are pacea și frumusețea pe care toate locurile mici și ferite o au. Are grația unei femei care se lasă descoperită așa cum e, fără podoabe. E simplă și prin asta te cucerește, te face să simți că e doar a ta.

EN: Tha Noi Waterfall is not grandiose as other famous waterfalls from Thailand, but it has the peace and beauty that only small and hidden places have. It has the grace of a woman which lets itself be discovered as it is, without any embroidery. Is simple and with this it conquers you, it makes you feel that it only belongs to you.

Tha Noi Waterfall

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

5 thoughts on “Tha Noi Waterfall – a hike to heavens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: