Walking Rome’s streets – step back and enjoy the view

Walking Rome’s streets – step back and enjoy the view

Rome's streets

Excursia la Roma, a fost una pe care o să mi-o amintesc toată viața. Fiecare stradă, fiecare punct turistic, a fost umplut de râsetele mele și ale Andrei. Una a decolat din Moscova, cealaltă din București, dar pe străzile Romei, surorile trăznite s-au strâns în brațe iar. În asta constă pentru mine frumusețea Romei, noi două, împreună din nou. Pentru că străzile astea nu ar fi arătat la fel dacă nu le-aș fi străbătut cu ea. Pentru că sunetul Romei nu mi-ar suna la fel dacă nu s-ar îmbina cu râsul ei. Pentru un weekend, orașul ăsta a fost al nostru.

EN: The trip to Rome, was one of that I will remember for the rest of my life. Not only because I discovered the beauty of Rome. Each street, each touristic place, was filled with mine’s and Andra’s laughs. One took off from Moscow, one from Bucharest, but on the street’s of Rome, the twisted sisters hugged again. Because these streets would not look the same if I will not have walked them with her. Because the sound of Rome will not sound the same if it will not be mixed with her laugh. For a weekend this city was ours. 

Rome’s streets from Trajan Statue to Colosseum

Rome's streets

Gladiatori, romani, care trase de cai, începuturile civilizației, Imperiul Roman, toate astea și-au lăsat rădăcinile adânc înfipte în traseul de la Coloana lui Traian până la Coloseum. Aici se simte încă mirosul măreției civilizației Romei. Stau mărturie toate ruinele Forumului Roman și măreția Coloseumului care se zărește undeva în depărtare.  Stăteam și ne gândeam la un moment dat, în timp ce priveam oamenii ce-și făceau selfie-uri în Coloseum, oare câți din ei cunosc cu adevărat istoria locului ăsta? Rânjim una la alta și ne consolăm că poate suntem noi două scorpii.

EN: Gladiators, Romans, horse carriages, the beginnings of civilization, Roman Empire, all of these let their roots firmly deepened into the road from Trajan Statue to Colosseum. Here you can still sense the smell of the greatness of Rome’s civilization.  There they stay as testimony the ruins of Roman Forum, and the greatness of Colosseum is seen somewhere in the distance. We were sitting at one point and watching all the people that were making selfies in the Colosseum, and we were thinking how many of them truly know the history of this place? We grinned at each other and just settled it down that we are haters. 

Rome's streets

Dar serios vorbind, aici s-au pus pilonii unei noi civilizații.  Roma antică, împreună cu Grecia antică, au adus civilizației inovații importante în arhitectură, administrație, literatură, organizare. Am evoluat bazându-ne pe ceea ce ei au construit. Cândva toate drumurile duceau la Roma. Acum, drumul meu m-a adus aici, să văd cu ochii mei cum mințile strălucite supraviețuiesc secolelor.

EN: But seriously talking, here are the pylons that formed a new civilization.  Ancient Rome, together with Ancient Greece, were the ones that brought to life important innovations in architecture, literature, administration, organization. We evolved based on what they built. A long time ago all roads were leading to Rome. Now, my road brought me here, to see with my own eyes how great minds can survive over centuries. 

Walking Rome’s streets from Vatican to Fontana di Trevi, Pantheon and Piazza Navona

Rome's streetsDupă lecția de istorie, o cafea e mai mult decât bine venită. E suficientă una ca să-ți meargă picioarele singure toată ziua. Am descoperit secretul agitației italienilor și a chefului lor de viață. E cafeaua! După un espresso dublu dimineața, nu am simțit că dormisem doar patru ore, am fost gata să iau la picior străzile Romei până seara.

EN: After the history lesson, a coffee is more than welcome. One is enough for your feet to walk by themselves the whole day. I discovered the secret of the agitation of Italians and of their passion for living. Is the coffee! After a double espresso in the morning, I didn’t felt that I slept for only four hours, I was ready to walk Rome’s streets until the evening. 

Rome's streets

Și exact asta am și făcut. După ce am înjurat toate treptele pe care le-am urcat până în cupola Bazilicii San Pietro, după ce am luat și muzeul Vaticanului la picior, tot ce voiam era o mâncare bună la una din terasele de pe stradă. Suflul Romei, scuterele și turiștii care treceau pe lângă masa noastră, mă făceau să vreau să văd mai mult. Să simt mai mult. Și-am simțit. În fiecare ornament, în fiecare ușă veche, în fiecare detaliu de la intersecții. I-am luat pulsul și inima ei a început să-mi zvâgnească în călcâie. După o zi de mers, tot ce-și doreau sărmanele mele picioare era să le întind în pat.

EN: And this was exactly what I did. After I cursed all the stairs that I climbed all the way to the Cupola of San Pietro Basilica, after I also walked in Vatican museum, all I was wishing was a good food at one of the street restaurants. Rome tempo, the scuters and the tourists that were passing near our table, made me want to see more. To feel more. And I did. In each ornament, in each old door, in each detail from the crossroads. I took its pulse and its heart started to twitch under my heels. After a day of walking, all that my poor feet wanted were to lay them in bed. 

Rome's streets

Am adormit cu gândul la cum orașul ăsta e un adevărat muzeu. Cauți să vezi numele străzii și îți arată și un pic din creativitatea italiană. Toate imaginile mi se perindau prin minte. Aici, te rătăcești de drag. Dacă timpul ar fi de partea mea, aș lua Roma de la un cap la altul și i-aș descoperi toate cotloanele.

EN: I fell asleep thinking how this city is a true museum. You look for the name of the street, and it shows you a bit of the Italian creativity. All the images were running through my head. Here, you gladly get lost. If only time will be on my side, I will walk Rome from one corner to another, and I would discover all its hollows.

Rome's streets

De la Muzeul Vaticanului spre Castelul Sant’ Angelo.  De la Castel spre Pantheon. De la Pantheon până în Piazza Navona. De la oboseală la extaz. De la încă la castană prăjită la poate mănânc și tiramisu asta. Clădiri mai derăpănate, case care încă arată perfect, clădiri care le dau lecție arhitecților de azi. Ți le împrăștie Roma pe toate pe tavă ca un maestru cofetar, care adaugă ultimele petale la trandafirul de pe tortul de nuntă.

EN: From Vatican Museum to Sant’ Angelo castle. From the Castle to Pantheon. From Pantheon to Piazza Navona. From exhaustion to ecstasy. From another roasted chestnut to maybe I will eat also this tiramisu. Buildings in ruin, houses that are still perfectly looking, buildings that are giving a lesson to the architects of today. Rome spreads them to you on a silver platter, like a pastry chef, which adds the last petals to the rose on the wedding cake. 

Rome's streetsItalienii au stilul ăsta ospitalier în sânge. Știu să-și vândă marfa, cum ar spune precupețul. Te înconjoară cu zâmbete și îți trântesc cate-un “Ciao!” de ți se înmoaie picioarele de dragul lor. La restaurantele lor, totul începe de pe stradă. Te prind în vraja lor și te așează la masă. Sau poate asta e slăbiciunea mea: o mâncare bună, un zâmbet cald și o cafea să-mi zbârnâie picioarele toată ziua. Că pe partea celalaltă, vânzătorii de bețe pentru selfie, care te tot fugăresc la fiecare colț de stradă, ăia nu mi s-au părut atât de simpatici. Nu descriu aici ce le-aș fi făcut eu cu bețele alea.

EN: Italians have this welcoming spirit in the blood. They know how to sell their merchandise like the petty trader would say. They surround you with smiles and they also throw a “Ciao” in the equation and you fall in love with them. At their restaurants, everything begins from the street. They catch you in their spell, and they sit you down at their table. Or maybe this is my weakness: a good food, a warm smile and a coffee that will make my feet buzz the whole day. On the other side, there are also the selfie sticks sellers, which chase you at each corner, those ones were not as cute. I will not describe here what I would like to do to them with those sticks. 

Rome's streets

Trecem de la vânzători de bețe pentru selfie și restaurante la pictori. Pe străzile Romei te lovești de toate. În Piazza Navona, înconjurat de pictori și tablouri în ulei, îți zboară gândul la începuturi iar. La Renasterea italiană și toate marile minți cărora le-a dat naștere.  Ăsta e locul unde imaginatia ta renaște, pentru că ești înconjurat de frumusețe. Picturi în ulei, schițe în creion, t0ate astea te ridică în alte dimensiuni. Îți ridică imaginația pe culmi unde creativitatea-ți urlă “pot și eu!”.

EN: We pass from vendors of selfie sticks and restaurants to painters. On Rome’s streets, you encounter everything. In Piazza Navona, surrounded by painters and oil paintings, your mind is again flying to the beginnings. To Italian Renaissance and all the great minds that it created. That is the place where your imagination is reborn because you are surrounded by beauty. Oil paintings, pencil sketches, all of this raises you to other dimensions. It raises you to heights where creativity yells back at you “I also can!”.

Rome's streets

Mă gândeam la Roma și tot ce îmi venea în minte e “Gelato! Panini! Paste!”. Eram pregătită pentru câteva kilograme în plus. Nu am luat însă în calcul frumusețea străzilor Romei. Exceptând istoria și toate locurile deja faimoase, străzile Romei au fost cele ce m-au fascinat. Aici am simțit cu adevărat suflul orașului, milioanele de turiști ce îi calcă aleile în fiecare zi.

EN: I think of Rome and all it was coming to my mind was “Gelato! Panini! Pasta!”. I was mentally prepared for gaining a few kilos. I didn’t take into account though the beauty of Rome’s streets. Taking aside its history, and all its already famous places, the streets of Rome were the ones that fascinated me. Here I sensed truly the tempo of the city, the millions of tourists that step its alleys every single day. 

Rome's streets

16 thoughts on “Walking Rome’s streets – step back and enjoy the view

  1. Glad to hear you had a great weekend in Rome with your sister. It really is a beautiful city and so easy to walk around and enjoy. There’s a reason so many tourists go there 🙂

  2. Your pictures are beautiful! One of our honeymoon stops was Rome last year and it was just how I remember it when I visited over 10 years ago. It’s such a great feeling being surrounded by all the history that still remains in the city. Our feet were extremely tired too! We walked everywhere so we burned off all the calories from the pastas and pizzas. We love Rome! You can’t get bored there.

  3. Rome is such a beautiful city – I visited it back in 2009 when the travel bug hasn’t bit yet but I enjoyed wandering its streets, trying out all the amazing food and being in a city full of so much history!

  4. Ahhhh Rome, what a fantastic place stepped with so much history and yes, the people in the restaurant pull you in with their charm and you are then hooked! The Italian’s definitely have that way about them don’t they. What a fabulous time you had wandering the streets, thank you for taking us with you! #feetdotravel

    1. Such a pity I am not there anymore, would have loved to try the restaurant you mentioned. I will keep it in mind for the next time, for sure Rome is one city where I want to go back. 🙂

  5. Favourite city in Europe I could go there millions of times and still love it as much! A beautiful breathtaking city where the the veil between the present and ancient worlds is so thin you feel you can touch it 😊

  6. I cannot wait to go there in April. I wish I was there with you, walking on Rome’s streets with two crazy sisters, stopping for a coffee that would keep me awake for the whole night and eating some Italian goodies. Stunning photos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: