Kuskovo estate – searching for some nature

Kuskovo estate – searching for some nature

O dată ce vremea se încălzește, Moscova devine neîncăpătoare. Clădirile înalte mă sufocă, asfaltul încins mă face să mă simt ca într-o seră. Mi se face mereu dor de mare, de apă, de câmpuri, de păduri. Să umblu în tălpile goale pe iarbă. Anul trecut umblam desculță prin Tsaritsyno, cu sandalele în mână și sub ochii curioși ai moscoviților.

Moșia Kuskovo e locul unde când căldura mă scoate din casă, grădinile-i largi sunt tocmai bune ca tratament împotriva claustrofobie.

EN: Once the weather is getting warm, Moscow becomes like a prison. The tall buildings are letting me without air, the hot pavement is making me feel like in a greenhouse. I start to miss the sea, water, fields, forests. To just walk around without shoes on the grass. Last year, I was walking shoeless through Tsaritsyno gardens, with my sandals in my hands and under the curious eyes of the Muscovites.

Kuskovo estate is the place where the heat takes me out from the house, its large gardens are perfect as a cure against claustrophobia. 

Moșia Kuskovo e una din primele reședințe de vară din Moscova. Construită de familia Sheremetev, reședința este specifică arhitecturii din secolul 18. Cu aerul de grandoare tipic al rușilor, se spune că Piotr Sheremetev a vrut ca proprietate să fie mai mare și mai frumoasă decât ale celorlați aristocrați ruși din perioada respectivă. Patron al artelor și mai ales al teatrului, contele a proiectat proprietate așa încât să fie potrivită pentru recepții, celebrări și alte festivități.

EN: Kuskovo estate is one of the first summer residences in Moscow. Built by Sheremetev family, is a typical specimen of 18th-century architecture. With the typical grandeur of the Russians, it is said that Piotr Sheremetev wanted the property to be larger and more beautiful than that of other Russian aristocrats from those times. Patron of the arts, especially of theatre, the Conte designed the property in order to be suitable for receptions, celebrations, and other festivities. 

Kuskovo

Sculpturile italiene, parcul francez, sau arhitectura clădirilor sunt și acum inspirația multor artiști. Așezați pe iarbă sau cu șevaletele în mijlocul turiștilor, artiștii sunt pierduți în lumea lor și-și pun creativitatea în culori care vor dănui mult după ce clădirile vor devenii ruine.

EN: Italien sculptures, the French park or the architecture of the buildings are even now the inspiration of artists. Sitting on the grass, or with the easels in the middle of the tourists, the artists are lost in their own world where they put their creativity on colors that will long outlive the buildings that will become ruins.

Nu am stat mult prin grădinile amenajate din curtea moșiei, ci am luat-o la picior prin aleile din paduricea de lângă. În lacul din față se reflectă Kuskovo. Suntem mulți asezați pe mal, uitându-ne la lac, fără să scoatem un sunet. Pentru câteva momente, uiți că ești în Moscova, te oprești din alergat și respiri.

Iubiri se înfiripă prin bărcuțele ce alunecă pe canale. Se risipesc șoapte prin iarbă, se fură săruturi și se crează un viitor mai bun. Sau cel puțin pentru moment, frumusețea apusului te face să crezi în iubiri de durează o viață și pasiuni demne de Anna Karenina.

EN: We didn’t stay long in the gardens of the estate, but we walked through the alleys in the forest that is nearby. In the lake, you can see the reflection of Kuskovo. A lot of us are sitting on its banks, staring at the lake, without making a sound. For a few moments, you forget you are in Moscow, you stop running and breathe. 

Love stories are written on the small boats that slide through the channels. Whispers are rolling in the grass, kisses are stolen and a better future is being built. Or at least for the moment, the beauty of the sunset makes you believe in a love that lasts an entire life and in passions worthy of Anna Karenina. 

Acum tradițiile vechi ale ospitalității Sheremetivilor renasc în ansamblul de la Kuskovo. Muzeul organizează iar programe de teatru, recepții, concerte sau festivale de muzică. Sala de dans începe să audă iar pașii dansatorilor, statuile privesc din nou piese de teatru și tablourile familiei Sheremetiev privesc mândre de pe pereții la cum moșia lor prinde iar viață.

EN: Now the old traditions of Sheremetiev hospitality are revived at Kuskovo estate. The Museum organizes theatrical programs, receptions, concerts and music festivals. The dance hall starts to hear again the steps of the dancers, the statues watch again theatre plays and the portraits of Sheremetiev family are proudly seeing how their estate is getting alive again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: