Travel to Romania – The Merry Cemetery of Săpânța

Travel to Romania – The Merry Cemetery of Săpânța

 

Merry Cemetery of Săpânța

Intrat în patrimoniul UNESCO datorită stilului unic, Cimitirul Vesel din Săpânța îmi arată o trăsătură caracteristică românilor: a face haz de necaz. În tradiția populară, moartea e văzută ca un eveniment trist. Nu și aici. Aici crucile bogat colorate spun povestea omului țintuit sub ele, în versuri pline de umor în marea majoritate a cazurilor. Cu un ochi râzi și cu altul parcă vrei să plângi.

EN: Included in the UNESCO patrimony because of its unique style, the Merry Cemetery of Săpânța shows me one more time one characteristic feature of Romanians: making fun of a tragedy. Traditional, death is seen as a sad event. Not here. Here the heavily colored crosses are telling the story of the man pinned under them, in rhymes full of humor in the majority of the cases. One eye is laughing and the other is pretty close to cry. 

Merry Cemetery of Săpânța

 

Încă de la intrare îmi dau seama că nu e un cimitir obișnuit, în care de obicei mă simt de parcă moartea îmi surâde învingătoare. Aici, morții i se râde în față.

EN: Since the entrance, I realize that this is not a usual cemetery in which usually I am feeling like death is smiling to me as a winner. Here, you laugh at death’s face. 

Merry Cemetery of Săpânța

 

Crucea soacrei:

Sub această cruce grea
Zace biata soacră-mea
Trei zile de mai trăia
Zăceam eu și cetea ea.
Voi care treceți pă aici
Incercați să n-o treziți
Că acasă dacă vine
Iarăi cu gura pă mine
Da așa eu m-oi purta
Că-napoi n-a înturna
Stai aicea dragă soacră-mea

The cross of the mother-in-law

Under this heavy cross
Lies my poor mother-in-law
Three more days should she have lived
I would lie, and she would read (this cross).
You, who here are passing by
Not to wake her up please try
Cause’ if she comes back home
She’ll criticize me more.
But I will surely behave
So she’ll not return from the grave.
Stay here, my dear mother-in-law!

Merry Cemetery of Săpânța

 

Unora le-a plăcut țuica, alții au dus o viață grea cu soacra lângă, alții au iubit viața, alții au fost luați prea devreme. De fiecare dată însă, a ramas în urma lor o mărturie care dăuinuește în timp, o cruce de un albastru intens, atent cioplită în lemn, la care mulți turiști se vor uita uluiți multă vreme de acum înainte.

EN: Some loved tuica, others lived a hard life together with their mother-in-law, others loved life, others were taken to early. Anyway, in every case, they left behind a testimony that will endure: a deep blue cross, carefully crafted in wood, at which the tourists will watch mesmerized for a long time to come. 

Merry Cemetery of Săpânța

 

Locul ăsta mă duce vrând nevrând cu gandul la teatru: două măști – una tristă, celalaltă râzând. Pe scena vieții, locuitorii din Săpânța își duc mai departe viața eternă, alegând să facă din viața o comedie, chiar dacă zâmbetul ce rămâne e unul trist.

EN: This place makes me think of the theater, I want it or not: two masks- one sad, the other laughing. On the scene of life, the villagers of Săpânța continue their eternal life choosing to make life a comedy, even though the smile left behind is a sad one. 

Merry Cemetery of Săpânța

 

Locație : la granița dintre viață și moarte, românii de aici își arată încă o dată măiestria. 

EN: Location : at the border between life and death, the Romanians from here show to the world once more their craftsmanship. 

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to its original source.

One thought on “Travel to Romania – The Merry Cemetery of Săpânța

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: