Browsed by
Category: A Romanian in Russia

Kuskovo estate – searching for some nature

Kuskovo estate – searching for some nature

O dată ce vremea se încălzește, Moscova devine neîncăpătoare. Clădirile înalte mă sufocă, asfaltul încins mă face să mă simt ca într-o seră. Mi se face mereu dor de mare, de apă, de câmpuri, de păduri. Să umblu în tălpile goale pe iarbă. Anul trecut umblam desculță prin Tsaritsyno, cu sandalele în mână și sub ochii curioși ai moscoviților.

Moșia Kuskovo e locul unde când căldura mă scoate din casă, grădinile-i largi sunt tocmai bune ca tratament împotriva claustrofobie.

EN: Once the weather is getting warm, Moscow becomes like a prison. The tall buildings are letting me without air, the hot pavement is making me feel like in a greenhouse. I start to miss the sea, water, fields, forests. To just walk around without shoes on the grass. Last year, I was walking shoeless through Tsaritsyno gardens, with my sandals in my hands and under the curious eyes of the Muscovites.

Kuskovo estate is the place where the heat takes me out from the house, its large gardens are perfect as a cure against claustrophobia. 

Moșia Kuskovo e una din primele reședințe de vară din Moscova. Construită de familia Sheremetev, reședința este specifică arhitecturii din secolul 18. Cu aerul de grandoare tipic al rușilor, se spune că Piotr Sheremetev a vrut ca proprietate să fie mai mare și mai frumoasă decât ale celorlați aristocrați ruși din perioada respectivă. Patron al artelor și mai ales al teatrului, contele a proiectat proprietate așa încât să fie potrivită pentru recepții, celebrări și alte festivități.

EN: Kuskovo estate is one of the first summer residences in Moscow. Built by Sheremetev family, is a typical specimen of 18th-century architecture. With the typical grandeur of the Russians, it is said that Piotr Sheremetev wanted the property to be larger and more beautiful than that of other Russian aristocrats from those times. Patron of the arts, especially of theatre, the Conte designed the property in order to be suitable for receptions, celebrations, and other festivities. 

Kuskovo

Sculpturile italiene, parcul francez, sau arhitectura clădirilor sunt și acum inspirația multor artiști. Așezați pe iarbă sau cu șevaletele în mijlocul turiștilor, artiștii sunt pierduți în lumea lor și-și pun creativitatea în culori care vor dănui mult după ce clădirile vor devenii ruine.

EN: Italien sculptures, the French park or the architecture of the buildings are even now the inspiration of artists. Sitting on the grass, or with the easels in the middle of the tourists, the artists are lost in their own world where they put their creativity on colors that will long outlive the buildings that will become ruins.

Nu am stat mult prin grădinile amenajate din curtea moșiei, ci am luat-o la picior prin aleile din paduricea de lângă. În lacul din față se reflectă Kuskovo. Suntem mulți asezați pe mal, uitându-ne la lac, fără să scoatem un sunet. Pentru câteva momente, uiți că ești în Moscova, te oprești din alergat și respiri.

Iubiri se înfiripă prin bărcuțele ce alunecă pe canale. Se risipesc șoapte prin iarbă, se fură săruturi și se crează un viitor mai bun. Sau cel puțin pentru moment, frumusețea apusului te face să crezi în iubiri de durează o viață și pasiuni demne de Anna Karenina.

EN: We didn’t stay long in the gardens of the estate, but we walked through the alleys in the forest that is nearby. In the lake, you can see the reflection of Kuskovo. A lot of us are sitting on its banks, staring at the lake, without making a sound. For a few moments, you forget you are in Moscow, you stop running and breathe. 

Love stories are written on the small boats that slide through the channels. Whispers are rolling in the grass, kisses are stolen and a better future is being built. Or at least for the moment, the beauty of the sunset makes you believe in a love that lasts an entire life and in passions worthy of Anna Karenina. 

Acum tradițiile vechi ale ospitalității Sheremetivilor renasc în ansamblul de la Kuskovo. Muzeul organizează iar programe de teatru, recepții, concerte sau festivale de muzică. Sala de dans începe să audă iar pașii dansatorilor, statuile privesc din nou piese de teatru și tablourile familiei Sheremetiev privesc mândre de pe pereții la cum moșia lor prinde iar viață.

EN: Now the old traditions of Sheremetiev hospitality are revived at Kuskovo estate. The Museum organizes theatrical programs, receptions, concerts and music festivals. The dance hall starts to hear again the steps of the dancers, the statues watch again theatre plays and the portraits of Sheremetiev family are proudly seeing how their estate is getting alive again.

Walking Rome’s streets – step back and enjoy the view

Walking Rome’s streets – step back and enjoy the view

Rome's streets

Excursia la Roma, a fost una pe care o să mi-o amintesc toată viața. Fiecare stradă, fiecare punct turistic, a fost umplut de râsetele mele și ale Andrei. Una a decolat din Moscova, cealaltă din București, dar pe străzile Romei, surorile trăznite s-au strâns în brațe iar. În asta constă pentru mine frumusețea Romei, noi două, împreună din nou. Pentru că străzile astea nu ar fi arătat la fel dacă nu le-aș fi străbătut cu ea. Pentru că sunetul Romei nu mi-ar suna la fel dacă nu s-ar îmbina cu râsul ei. Pentru un weekend, orașul ăsta a fost al nostru.

EN: The trip to Rome, was one of that I will remember for the rest of my life. Not only because I discovered the beauty of Rome. Each street, each touristic place, was filled with mine’s and Andra’s laughs. One took off from Moscow, one from Bucharest, but on the street’s of Rome, the twisted sisters hugged again. Because these streets would not look the same if I will not have walked them with her. Because the sound of Rome will not sound the same if it will not be mixed with her laugh. For a weekend this city was ours. 

Rome’s streets from Trajan Statue to Colosseum

Rome's streets

Gladiatori, romani, care trase de cai, începuturile civilizației, Imperiul Roman, toate astea și-au lăsat rădăcinile adânc înfipte în traseul de la Coloana lui Traian până la Coloseum. Aici se simte încă mirosul măreției civilizației Romei. Stau mărturie toate ruinele Forumului Roman și măreția Coloseumului care se zărește undeva în depărtare.  Stăteam și ne gândeam la un moment dat, în timp ce priveam oamenii ce-și făceau selfie-uri în Coloseum, oare câți din ei cunosc cu adevărat istoria locului ăsta? Rânjim una la alta și ne consolăm că poate suntem noi două scorpii.

EN: Gladiators, Romans, horse carriages, the beginnings of civilization, Roman Empire, all of these let their roots firmly deepened into the road from Trajan Statue to Colosseum. Here you can still sense the smell of the greatness of Rome’s civilization.  There they stay as testimony the ruins of Roman Forum, and the greatness of Colosseum is seen somewhere in the distance. We were sitting at one point and watching all the people that were making selfies in the Colosseum, and we were thinking how many of them truly know the history of this place? We grinned at each other and just settled it down that we are haters. 

Rome's streets

Dar serios vorbind, aici s-au pus pilonii unei noi civilizații.  Roma antică, împreună cu Grecia antică, au adus civilizației inovații importante în arhitectură, administrație, literatură, organizare. Am evoluat bazându-ne pe ceea ce ei au construit. Cândva toate drumurile duceau la Roma. Acum, drumul meu m-a adus aici, să văd cu ochii mei cum mințile strălucite supraviețuiesc secolelor.

EN: But seriously talking, here are the pylons that formed a new civilization.  Ancient Rome, together with Ancient Greece, were the ones that brought to life important innovations in architecture, literature, administration, organization. We evolved based on what they built. A long time ago all roads were leading to Rome. Now, my road brought me here, to see with my own eyes how great minds can survive over centuries. 

Walking Rome’s streets from Vatican to Fontana di Trevi, Pantheon and Piazza Navona

Rome's streetsDupă lecția de istorie, o cafea e mai mult decât bine venită. E suficientă una ca să-ți meargă picioarele singure toată ziua. Am descoperit secretul agitației italienilor și a chefului lor de viață. E cafeaua! După un espresso dublu dimineața, nu am simțit că dormisem doar patru ore, am fost gata să iau la picior străzile Romei până seara.

EN: After the history lesson, a coffee is more than welcome. One is enough for your feet to walk by themselves the whole day. I discovered the secret of the agitation of Italians and of their passion for living. Is the coffee! After a double espresso in the morning, I didn’t felt that I slept for only four hours, I was ready to walk Rome’s streets until the evening. 

Rome's streets

Și exact asta am și făcut. După ce am înjurat toate treptele pe care le-am urcat până în cupola Bazilicii San Pietro, după ce am luat și muzeul Vaticanului la picior, tot ce voiam era o mâncare bună la una din terasele de pe stradă. Suflul Romei, scuterele și turiștii care treceau pe lângă masa noastră, mă făceau să vreau să văd mai mult. Să simt mai mult. Și-am simțit. În fiecare ornament, în fiecare ușă veche, în fiecare detaliu de la intersecții. I-am luat pulsul și inima ei a început să-mi zvâgnească în călcâie. După o zi de mers, tot ce-și doreau sărmanele mele picioare era să le întind în pat.

EN: And this was exactly what I did. After I cursed all the stairs that I climbed all the way to the Cupola of San Pietro Basilica, after I also walked in Vatican museum, all I was wishing was a good food at one of the street restaurants. Rome tempo, the scuters and the tourists that were passing near our table, made me want to see more. To feel more. And I did. In each ornament, in each old door, in each detail from the crossroads. I took its pulse and its heart started to twitch under my heels. After a day of walking, all that my poor feet wanted were to lay them in bed. 

Rome's streets

Am adormit cu gândul la cum orașul ăsta e un adevărat muzeu. Cauți să vezi numele străzii și îți arată și un pic din creativitatea italiană. Toate imaginile mi se perindau prin minte. Aici, te rătăcești de drag. Dacă timpul ar fi de partea mea, aș lua Roma de la un cap la altul și i-aș descoperi toate cotloanele.

EN: I fell asleep thinking how this city is a true museum. You look for the name of the street, and it shows you a bit of the Italian creativity. All the images were running through my head. Here, you gladly get lost. If only time will be on my side, I will walk Rome from one corner to another, and I would discover all its hollows.

Rome's streets

De la Muzeul Vaticanului spre Castelul Sant’ Angelo.  De la Castel spre Pantheon. De la Pantheon până în Piazza Navona. De la oboseală la extaz. De la încă la castană prăjită la poate mănânc și tiramisu asta. Clădiri mai derăpănate, case care încă arată perfect, clădiri care le dau lecție arhitecților de azi. Ți le împrăștie Roma pe toate pe tavă ca un maestru cofetar, care adaugă ultimele petale la trandafirul de pe tortul de nuntă.

EN: From Vatican Museum to Sant’ Angelo castle. From the Castle to Pantheon. From Pantheon to Piazza Navona. From exhaustion to ecstasy. From another roasted chestnut to maybe I will eat also this tiramisu. Buildings in ruin, houses that are still perfectly looking, buildings that are giving a lesson to the architects of today. Rome spreads them to you on a silver platter, like a pastry chef, which adds the last petals to the rose on the wedding cake. 

Rome's streetsItalienii au stilul ăsta ospitalier în sânge. Știu să-și vândă marfa, cum ar spune precupețul. Te înconjoară cu zâmbete și îți trântesc cate-un “Ciao!” de ți se înmoaie picioarele de dragul lor. La restaurantele lor, totul începe de pe stradă. Te prind în vraja lor și te așează la masă. Sau poate asta e slăbiciunea mea: o mâncare bună, un zâmbet cald și o cafea să-mi zbârnâie picioarele toată ziua. Că pe partea celalaltă, vânzătorii de bețe pentru selfie, care te tot fugăresc la fiecare colț de stradă, ăia nu mi s-au părut atât de simpatici. Nu descriu aici ce le-aș fi făcut eu cu bețele alea.

EN: Italians have this welcoming spirit in the blood. They know how to sell their merchandise like the petty trader would say. They surround you with smiles and they also throw a “Ciao” in the equation and you fall in love with them. At their restaurants, everything begins from the street. They catch you in their spell, and they sit you down at their table. Or maybe this is my weakness: a good food, a warm smile and a coffee that will make my feet buzz the whole day. On the other side, there are also the selfie sticks sellers, which chase you at each corner, those ones were not as cute. I will not describe here what I would like to do to them with those sticks. 

Rome's streets

Trecem de la vânzători de bețe pentru selfie și restaurante la pictori. Pe străzile Romei te lovești de toate. În Piazza Navona, înconjurat de pictori și tablouri în ulei, îți zboară gândul la începuturi iar. La Renasterea italiană și toate marile minți cărora le-a dat naștere.  Ăsta e locul unde imaginatia ta renaște, pentru că ești înconjurat de frumusețe. Picturi în ulei, schițe în creion, t0ate astea te ridică în alte dimensiuni. Îți ridică imaginația pe culmi unde creativitatea-ți urlă “pot și eu!”.

EN: We pass from vendors of selfie sticks and restaurants to painters. On Rome’s streets, you encounter everything. In Piazza Navona, surrounded by painters and oil paintings, your mind is again flying to the beginnings. To Italian Renaissance and all the great minds that it created. That is the place where your imagination is reborn because you are surrounded by beauty. Oil paintings, pencil sketches, all of this raises you to other dimensions. It raises you to heights where creativity yells back at you “I also can!”.

Rome's streets

Mă gândeam la Roma și tot ce îmi venea în minte e “Gelato! Panini! Paste!”. Eram pregătită pentru câteva kilograme în plus. Nu am luat însă în calcul frumusețea străzilor Romei. Exceptând istoria și toate locurile deja faimoase, străzile Romei au fost cele ce m-au fascinat. Aici am simțit cu adevărat suflul orașului, milioanele de turiști ce îi calcă aleile în fiecare zi.

EN: I think of Rome and all it was coming to my mind was “Gelato! Panini! Pasta!”. I was mentally prepared for gaining a few kilos. I didn’t take into account though the beauty of Rome’s streets. Taking aside its history, and all its already famous places, the streets of Rome were the ones that fascinated me. Here I sensed truly the tempo of the city, the millions of tourists that step its alleys every single day. 

Rome's streets

Moscow- a walk in the centre

Moscow- a walk in the centre

Plecăm de acasă pregătiți, înfofoliți, de nici ochii nu ni se mai vedeau bine. Văzusem pe Instagram poze cu Kuznetsky Most și dacă tot aveam musafiri am zis să ne luăm inima-n dinți și să ieșim afară din casă când temperaturile erau numai bune de un vin fiert. Eu am zis ca pot să-l beau și-n centru, la târgul de Crăciun, “șoferul de serviciu” nu era atât de încântat de idee, dar fericirea în cuplu se menține cu compromisuri, nu?

EN: We left from home prepared, properly dressed according to the minus temperatures, so dressed that you were barely able to see our eyes. I saw on Instagram photos from Kuznetksy Most, and if anyway we had guests in town we decided to get some courage and get out from the house when the temperature was perfect for a mulled wine. I thought I will drink it at the Christmas fair downtown, the “driver” was not as trilled with the idea but the happiness in a couple is maintained with compromises, no?

Adevărul e că Moscova, de sărbători, are ceva special. Dar ca să ajungi să-i descoperi frumusețea trebuie să te înarmezi cu răbdare. The wheels on the bus go round and round, round and round…Așa cum roțile autobuzului se tot învârtesc în cântecul britanic pentru copii, așa ne-am învârtit și noi în jurul Kremlinului pentru vreo oră și jumătate aproximativ. Ne învârteam și ne tot rugam să plece careva acasă. Singurele locuri libere erau destinate angajaților diverselor Agenții Guvernamentele și cum rușii sunt recunoscuți pentru birocrație, au atât de multe încât șansele ca tu, un simplu om, să găsești unde să îți lași mașina, sunt diminuate considerabil.

EN: The truth is that around holidays Moscow is something special. But in order to get to the point of discovering the beauty you need to arm yourself with patience. The wheels on the bus go round and round, round and round… Just like the wheels on the bus go round and round in the British children’s song, like that we were also going round and round around Kremlin for approximately an hour and a half. We kept going in circles and praying for somebody to go home. The only free places were reserved for the employees of different Governmental Agencies, and how the Russians are famous for bureacracy, the chances that you, a simple person, will find a place where to park your car are decreasing considerably. 

Ca să găsești parcare în centru, în weekend, când târgul de Crăciun e deschis, trebuie să devii brusc credincios. Doar câteva cruci nu ajută, așa că îmi aduc brusc aminte de superstițiile românești și scuip și-n sân de trei ori, mă gândesc că aș arunca și niște sare peste umăr și m-aș da și de trei ori peste cap ca Greuceanu. Oricum ai timp să le faci pe toate, că stai blocat în ambuteiaj. Mă uita la scânteile din ochii lui Artem și îmi dau seama că data viitoare când vreau în centru vom merge cu metroul.

EN: To find parking in the centre, in the weekend, when the Christmas fair is opened, you need to suddenly become religious. Making the sign of the cross several times doesn’t help, so I suddenly remember all Romanian superstitions, I would even through some salt over my shoulder and I would even tumble like Greuceanu (a Romanian fairytale hero that was tumbling and transforming himself in different creatures or objects). Anyway you have time to do all of this, since you are stuck in a traffic jam. I watched the sparks in Artem’s eyes, and I realised that next time I want to go in the centre we will go by metro. 

Până la urmă renunțăm la ideea de a parca pe străzi și intrăm în parcarea subterană de la Four Seasons care nu este cu mult mai scumpă decât parcarea din stradă. Imediat ce ieșim din parcare dăm cu nasul de Piața Rosie, care în fiecare iarnă se îmbracă frumos de sărbatoare și ca orice gazda bună îți servește și-un vin fiert și-o castană coaptă.Luminițe de Crăciun, brazi împodobiți, globulețe, ghirlande, toate ni se oferă pe tavă.

EN: Finally we give up the idea of parking on the street, and we go to the underground parking of Four Seasons that is not more expensive than the one from outside. Immediately after we exit the parking we face the Red Square, that every winter is dressed pretty for the holidays and like any good host serves you mulled wine and a roasted chestnut. Christmas lights, decorated Christmas trees, tree ornaments, wreaths, everything is offered to us on a plate. 

Fulgi mari ne acoperă hainele și în douăzeci de minute cât facem pe jos din centru până pe Kuznetsky Most vedem tot mai multe clădiri împodobite de sărbătoare. Mergem strâns ținundu-ne de mână, râdem ca doi copii fericiți și îmi dau seama că în timp ce Frank Sinantra visa la un Crăciun alb, eu îl am pe al meu.

EN: Big snowflakes cover our clothes and in twenty minutes while walking from the centre to Kuznetsky Most we’ve seen more buildings decorated for holidays. We walk tightly holding our hands, laugh like two happy kids and I realised that while Frank Sinatra was dreaming of a white Christmas, I have mine. 

Haosul- asta a fost prima mea impresie despre Moscova iarna, dar acum privesc haosul ăsta pestriț în ochi și îmi dau seama că de fapt îți trebuie o minte rânduită capabilă să aducă ordine în haos pentru a iubi Moscova zilele astea. Îți trebuie și ochi să o vezi, dar îți trebuie și suflet ca s-o simți. Perdeaua de zăpadă m-a făcut să-mi închid ochii și m-a lăsat să simt Moscova așa cum e. Așteaptă și ea ca și noi de-altfel un vânt care să sufle peste toți și să-i facă să ne lase să trăim în pace.

EN: Chaos- this was my first impression of winter in Moscow, but now I look this coloured chaos in the eyes and I see that actually you need an ordained mind capable to bring order in the chaos for you to love Moscow during these days. You also need eyes to see it but also a soul to feel it. The snow curtain made me close my eyes and made me feel Moscow just the way it is. She awaits like all of us a wind that will blow over all and make them let us live in peace. 

Sunt unele zile când, oricât m-aș plânge eu de frig și lipsa locurilor de parcare, iubesc Moscova. După ce cutreier străzile și îmi îngheață fața de tot, mă cuibăresc în una din cafenele și o privesc liniștită de la fereastră. Atunci îmi dau seama că sunt norocoasă să am ocazia să văd cum orașul ăsta își schimbă haina cu fiecare anotimp și cum se lasă mângâiată de fiecare fulg de nea. Ar trebui să văd Moscova mai des pe listele cu târgurile de Crăciun ce merită vizitate, pentru că tot centrul ei e un târg.

EN: There are days when no matter how much I complain about the cold and the lack of parking places, I love Moscow. After I walk its streets and my face is totally frozen, I snuggle in a caffe and I watch it quietly from the window. Then I realise that I am lucky to be able to see this city how it’s changes its clothes with every season and how it lets himself be caressed by each snowflake. I should see Moscow more frequently on Christmas fairs lists, since all her centre is a fair. 

Copyright © : For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

%d bloggers like this: