Because when is dark, Rome gives you light

Because when is dark, Rome gives you light

 

Așa cum o persoană blândă poate să emane căldură prin toți porii, așa și Roma emană frumusețe la fiecare pas. A trebuit doar să deschid ochii și să pașesc pe străzile-i mici și întortocheate din jurul Pietei Navona. Ca să-i descopar tainele și ungherele a fost suficient să privesc în jur. Și atunci mi s-a arătat: goală și superbă, așa cum doar ea a învățat să fie de atâția mii de ani.

EN: Just like a kind person can spread good feelings through each breath, that is also how Rome gives you beauty at each step. I only needed to open my eyes and step on its small and twisted streets near Navona Square to discover its mysteries and its corners. It was enough to look around. Then she showed herself to me: naked and gorgeous, like only she learned to be during all these thousands of years.

Întotdeauna mi-a placut să colind seara pe străzile orașelor mari. După ce ziua stau îngrămădite sub tălpile atâtor turiști, seara își dau voie să respire. Sunt ca niște actrițe îndrăgostite, care după ce pe scena își dăruiesc dragostea unor străini, se intorc seara acasă și se cuibăresc în brațele singurului bărbat pe care-l adoră. În timp ce întunericul o îmbrățișa, Roma i se dăruia cu pasiune. Și eu am putut să fiu martorul acestei iubiri.

EN: I like to wonder during the night on the streets of big cities. After during the day they sit crowded under the feet of so many tourists, during the night they allow themselves to breathe. They are like some in love actresses, which after they offer their love to strangers on camera, they return in the evening at home and they cuddle in the arms of the only man that they adore. While the darkness embraced her, Rome was surrendering to it with passion. And I was able to witness this love.

 

San Pietro se arată mai impunător seara, un bătrân soldat care încă pazește mormintele atâtor papi. Rămâne drept, după ce piațeta-i începe să se golească. Cozile interminabile de la bilete l-au extenuat și acum are timp să lumineze toate cotloane și să simtă cu adevărat casa in care “trăiește”.

EN: San Pietro shows itself more imposing at night, an old soldier that still guards the tombs of so many popes. He remains straight, while its square starts to get more empty. The endless tickets queues exhausted him, and now he has the time to lighten all the corners and truly feel the house where he “lives”. 

 

Bătrânul soldat continuă să te urmărească și când îi părăsești brațele protectoare. Stai pe podul de langă Castelul San Angelo și îl vezi acolo, împietrit în timp. Roma-i este frontul, iar tu unul din vietățile pe care le va proteja. Pentru că în Roma, atâta timp cât vezi marele colonel peste umerii-ți încărcați de greutăți, știi că ești în siguranță.

EN: The old soldier continues to watch over you even after you are not in his protective arms. You sit on the bridge near San Angelo Castle and you can see him there, frozen in time. Rome is its battlefield, and you are one of the creatures that he will protect. Because in Rome, while you can see the grand colonel over your heavy shoulders you know you are safe. 

Roma te îmbie să o iubești pe întuneric, pentru că atunci ea e cea care îți dă lumină. Și cum să nu-i iubești podurile, străzile, catedralele, piațetele, detaliile și toate miracolele lumii pe care orașul și luna ți le luminează? Cum să te duci tu să te culci, când aici nici îngerii nu dorm?

EN: Rome invites you to love her in the dark because then she is the one who gives you light. And how not to love her bridges, streets, cathedrals, squares, details and all the wonders of the world that the city and the moon are lighting up for you? How can you go to sleep when here not even the angels aren’t sleeping?

Listen to: Robbie Williams- Angels

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: