A Romanian in Russia (part 2)

A Romanian in Russia (part 2)

Processed with VSCOcam with m3 preset
Processed with VSCOcam with m3 preset

A aterizat prima dată în Moscova acum trei ani, cu un zâmbet imens pe față, vedea perfectul din imperfecțiuni. Era doar un turist din milioanele de turiști ce bat străzile Moscovei în fiecare zi. Mirosului necunoscutului îi făcea mereu inima să bată mai puternic. De data asta, mirosul necunoscutului era mirosul Moscovei combinat cu miros de iubire.

S-a urcat în masina care o lua de la aeroport și cu ochi curioși privea pe geam. Voia să cuprindă Moscova în priviri și să nu-i mai dea drumul. Mai intrase în contact cu alfabetul chirilic înainte, dar acum era înconjurată de el. Era ca un nou născut, nu întelegea nimic din ce era în jur. Atunci i se părea ciudat, dar spiritul aventurii încă îi pulsa în vene. Bum, bum! Un toboșar nepriceput bătea la tobe pe sub pielea ei.

EN: She landed for the first time in Moscow three years ago, with a large smile on her face, she saw the perfect in the imperfect then. She was just one tourist of the millions of tourists which are walking the Moscow streets everyday. The smell of the unknown always made her heart beat faster. This time, the smell of the unknown was the smell of Moscow combined with the smell of love.

She gets into the car that took her from the airport, and with curious eyes she was looking on the window. She wanted to catch Moscow in her eyes and never let it go. She saw the Cyrillic alphabet before, but now she was surrounded by it. She was like a newborn, she did not understood anything from what was around. At that time she found it peculiar, but the spirit of adventure was still pulsating in her veins. Bum, bum! A bad drummer was beating the drums under her skin.

dscf2670

Nu înteleg nimic! spune oarecum timidă. Atunci îi vine în minte un banc. Un lup și un măgar cad într-o groapă. Măgarul știe că lupul înfometat îl va mânca. Atunci, îi spune lupului: uite, știu că o să mă mănânci. Am o singură dorință: înainte, poți să citești ce scrie pe tatuajul de pe fundul meu? L-am facut într-o noapte beat și nu știu ce scrie acolo. Atunci lupul se duce și se holbează la fundul magarului. Bang! Măgarul îl lovește cu copita în cap. La pământ, cu ultimele puteri, lupul se întreabă: Ce dracu fac aici? Nici măcar nu știu să citesc.

Totul în jurul era scris în chirilice, de la semnele de circulație până la numele magazinelor. Și îi tot venea în cap sfârșitul bancului. Atunci, era doar un turist. Atunci, era îndrăgostită de Moscova, de ideea că aici îi va fi “acasă”.

Acum, chirilice nu mai sunt o noutate. Poate să citească, vorbește și rusa suficient cât să trăiască în Rusia. De fiecare dată însă când nu întelege meniul la restaurant, când i se răspunde cu “nu vorbesc engleza”, când trebuie să se descurce singură într-o limbă imposibil de grea, singurul lucru care îi vine in cap e : Ce dracu caut aici? Nici macăr nu știu să citesc.

EN: I do not understand a thing!, she said somehow shyly. Then it comes into her mind a joke. A wolf and a donkey fall into a pit. The donkey knows that the hungry wolf will eat him eventually. Then he tells to the wolf: Look, I know you will eat me. I have only one wish before you do. Can you please read what is written on the tattoo on my ass? I made it one night when I was drunk, and I do not know what is written there. Then the wolf is going and starring at the donkey’s ass. Bang! The donkey hits him with its hoof in the head. Down, with the last powers, the wolf wonders: What the f**k I’m doing here? I cannot even read!

Everything around was written in Cyrillic, from the road signs to the name of the shops. And the end of the joke was keep coming on her mind. Then, she was just a tourist. Then she was in love with the idea of Moscow, of the idea that here is gonna be her home. 

Now, the Cyrillic is not new anymore. She can read, she speaks enough Russian in order to be able to live in Russia. Still, every time she does not understand the menu in the restaurant, or when she gets the reply ” I do not speak English”, or when she needs to make herself understood in an impossibly hard language, the only thing that she thinks of is: What the f**k I am doing here? I cannot even read!

Copyright ©: For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to its original source.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: