Browsed by
Tag: travel

See Rome from above. Alert: head in the clouds!

See Rome from above. Alert: head in the clouds!

Rome from above

Cupola of San Pietro Basilica – first stop for seeing Rome from above

Recunosc, eu am o obsesie. Dacă pot, orice oraș nou îmi place să îl văd de sus. Cocoțată pe culmile Olimpului, cu capul în nori și cu vântul bătându-mi în plete. Roma- orasul celor 7 coline, pe una din ele dorințele devin realitate.

EN: I admit it, I have an obsession. If is possible, every new city that I visit I like to see from above. Up, on the Olympus heights, with the head on the clouds and the wind blowing my hairs. Rome – the city of the seven hills so, on one of them wishes become reality. 

Rome from above

Prima oprire: Cupola Basilicii San Pietro. Tot drumul până sus, am impresia cum zidurile încep să se strângă-n jurul meu. Din când în când, o fereastră îmi arată că e o lume în afara zidurilor. Tot ce simt e că sunt în măruntaile Basilicii și sunt mai claustrofobă decât Iona în burta peștelui. Scările spirală nu contenesc să urce și la un moment dat realizez că dacă stau dreaptă lovesc tavanul cu capul. Mă înclin și urc așa treaptă cu treaptă. Doar italienii nu au nevoie de o Ana a lui Manole care să fie zidită în zidurile mănăstiri. De ce oare îmi vine în minte toate legendele claustrofobice?

EN: First stop: the Cupola of San Pietro Basilica. All the way up I feel that the walls start to squeeze around me. From time to time, a window shows me that it is a world outside the walls. All I feel is that I’m in the entrails of the Basilica and I am more claustrophobic than Jonah in the entrails of the fish. The winding stairs keep going up and at one point I realize that if I stand with my spine straight, I hit the ceiling with my head. I stay lop-sided and go on like this, one step at the time. The Italians don’t need an Ana to be built into the walls of the building. Why all these claustrophobic legends come into my mind?

Rome from above

După ce străbați zidurile înguste și urci, și urci, și încă urci, până ce simți că picioarele-ți sunt din plumb, dai cu nasul de văzduh și cu ochii de una din cele mai frumoase imagini din Roma. Aici ești, ai ieșit din burta peștelui și ai evadat zidurile care voiau să te îmbrățișeze. Sunt cu ochii în zare și văd ceea ce-mi pare nemărginirea Romei. Roma de sus – ăsta e locul.

EN: After you pass its narrow walls, and you go up, and up, and more up, until you feel your feet are made of iron, you hit clear skies and see one of the most beautiful images from Rome. Here you are, you are out from the stomach of the fish and you escaped the walls that wanted to hug you. My eyes are looking at the horizon and what I can see seems like an infinite Rome. Rome from above – this is the place.

Rome from above

De aici de sus, nu vezi nici sfinți, nici păcătoși, doar un oras la picioarele tale. Privești de sus Vaticanul și te gândești la toate secretele lui. Dacă ai putea vedea prin ziduri și prin timp. Cumva, de aici, lumea pare că a amuțit. Undeva, în față, oamenii stau la coadă. Cândva, pe o colină în Praga, dimineața devreme, am avut același sentiment. Că Pământul s-a oprit în loc și dacă respir o să înceapă să se învârtă din nou. Atunci, îmi părăseam casa și eram pe drum spre o nouă viată într-o altă țară. Ce era de data asta?

EN: From above here, you cannot see either saints or seiners, only a city at your feet. You see Vatican from above and you think at all its secrets. If you can see through walls and time. Somehow, from up here, the world is silent. Somewhere, in front, people wait in a queue. A long time ago, on a hill in Prague, early in the morning, I had the same feeling. That the Earth stopped moving and if I will breathe it will start its spinning once more. Then, I was leaving my house and I was on the road to a new life in a new country. What was it this time?

Rome from above

Respir. Pământul își continuă rotațiile. Ciudat, nu se întâmplă nimic. Dar orice ar fi, nu te uita înapoi. Aici, în spate mă așteaptă iar niște ziduri. Nu te uita la ele, cu ochii mari deschiși fixează albastrul sălbatic al cerului și infinitatea acoperișurile Romei.

EN: I breathe. The Earth starts spinning again. Strange, nothing else happens. But no matter what, do not look behind. Here, behind there are some walls. Do not look at them, with the eyes wide opened look ahead at the free wild blue of the sky and the infinity of Rome’s roofs. 

Spanish Steps – not as high, but as beautiful

Rome from above

Ai câștigat o colină, dar mai vrei. Mai ai de văzut Roma de sus dintr-o altă perspectivă. Lăsăm și sfinți și demoni în spate și mergem înainte spre o Roma glamuroasă. Ajungem la Scările Spaniole. Renovate de curând de Bulgari, acum aduc aminte din nou de Audrey Hepburn mâncând o înghețată acolo în filmul “Vacanță la Roma”.

EN: You won one of the hills, but you want more. You still have to see Rome from above from another perspective. We leave saints and demons behind and strode further to a glamorous Rome. We arrive at the Spanish Steps. Recently restored by Bulgari, now they remind again of Audrey Hepburn eating an ice-cream there in the movie “Roman Holiday”.

Rome from above

Pentru iubitorii de poezie, Scările Spaniole nu sunt doar un loc de unde se poate vedea Roma de sus, dar și locul unde se poate vizita casa-muzeu al lui John Keats. Undeva în dreapta scărilor, e casa unde a trăit și a murit poetul englez.

EN: From poetry lovers, the Spanish Steps are not only a place where you can see Rome from above but also the place where one can visit the house – museum John Keats. Somewhere in the right of the steps, is the house where it lived and died the English poet. 

Rome from above

Concluzia: uf, atâtea trepte! Vrei să te bucuri de priveliști? Trebuie să suferi puțin. Dar zâmbetul de pe fața mea arată că toate treptele alea până sus în Cupolă și după până sus pe Scările Spaniole merită efortul.

EN: The conclusion is: oh, so many steps! Do you want to enjoy the views? You need to suffer a little. But the smile on my face shows that all those steps up to the Cupola and after to the Spanish steps are worth the trouble.

When I have fears that I may cease to be
   Before my pen has gleaned my teeming brain,
Before high-pilèd books, in charactery,
   Hold like rich garners the full ripened grain;
When I behold, upon the night’s starred face,
   Huge cloudy symbols of a high romance,
And think that I may never live to trace
   Their shadows with the magic hand of chance;
And when I feel, fair creature of an hour,
   That I shall never look upon thee more,
Never have relish in the faery power
   Of unreflecting love—then on the shore
Of the wide world I stand alone, and think
Till love and fame to nothingness do sink.
(When I have Fears That I May Cease to Be – John Keats)
Rome from above
A secluded beach to celebrate NYE as a couple

A secluded beach to celebrate NYE as a couple

 

Noi doi și o plajă pustie.

Am intrat în 2017 așa, fără artificii asurzitoare, fără mese lungi la care se adună toată lumea să mănânce și să bea, fără haine alese.

Cu o bere rece în mână, cu Artem lângă, cu un zâmbet imens pe față, în picioarele goale, fără machiaj, dar fiind mai fericită decât am fost în toate Revelioanele de până acum. Masa?! O minunăție de chipsuri cu sare și alune prăjite, pentru că deja restaurantele nu mai serveau mâncare. Simțeam săgeți de foc din ochii flămânzi ai lui Artem, dar după câteva alune s-au domolit.

EN: Us two and a secluded beach.

Like this we entered in 2017, without loud fireworks, without long tables around which everybody gathers around to eat and drink, without fancy clothes.

With a cold beer in my hand, with Artem beside me, with a large smile on my face, on empty feet, without make-up, but being more happy than in all my previous NYE celebrations. The food? Some delicious chips with salt and roasted peanuts, because already the restaurants were not serving food at the time we arrived. I was feeling lasers coming out of Artem’s eyes, but after a few peanuts the fire was extinguished. 

Am plecat din București pe 30 Decembrie la prânz și am ajuns în Khanom pe 31 Decembrie la ora 9 seara. Iei doi oameni normali și îi pui la drum lung, probabil ei vor dormi tot zborul și vor ajunge la destinație ceva mai odihniți. Am zis doi oameni normali, noi nu încadrăm în categoria asta, ne-am uitat la Războiul Stelelor tot zborul.

În momentul în care am aterizat în Bangkok, eram amândoi terminați. Cică o călătorie romantică pentru un cuplu nu se pupă cu dormitul pe scaune în aeroport așteptând să ne îmbarcăm spre Surat Thani. S-o creadă cine-a zis-o!

EN: We took of from Bucharest on 30th December at noon and we arrived in Khanom on 31st December at 9 in the evening. You take two normal people and you put them in the situation to travel for a long period, probably they will sleep the whole flight so they will arrive more or less rested at the destination. I said two normal people, but we are not included in this category, we just watched Star Wars the whole flight.

In the moment we landed in Bangkok we were exhausted. They say that a romantic couple trip is not a good match with sleeping on the airport’s chairs waiting to board to Surat Thani. He who said it can believe it, but I don’t buy it!

Am aterizat în aeroportul din Surat Thani așa obosiți că nici chef de negociat pentru taxi nu am mai avut, am zis ok, doar du-ne în Khanom. “No problem” erau singure cuvinte în engleză pe care le știa șoferul, ne-am dat seama la un moment dat că de fapt era “problem” că nu știa exact unde se află locul unde trebuie să ne cazăm și nici cu GPS-ul nu prea e prieten.

Când citești despre Thailanda te tot lovești de zâmbetele localnicilor, iar șoferul nostru părea să fi evadat din paginile unui ghid turistic. “No problem” și un zâmbet larg, se uita pe traseul din telefonul meu și continua să zâmbească. Într-un final, chiar a fost “no problem” că a luat pe cineva pe drum care știa unde se afla bungalourile unde aveam noi rezervarea. Obosiți, dorindu-ne un duș să scoatem mirosul aeroportului din piele, așa am intrat în Khanom la ora 9:30 seara.

EN: We landed in Surat Thani airport so tiered that we were not even in the mood to negotiate for a taxi anymore, we just said ok, just takes us there. “No problem” were the only English words that the driver knew, but at one point we realised that it was actually a problem, because he didn’t had a clue where the place where we needed to stay was located and also he was not a very good friend with the GPS.

When you read about Thailand they keep tell about the Thai smile, and our driver seemed to have escaped the pages of a touristic guide.”No problem” and a large smile, he kept looking at the route on my phone and continued to smile. Finally it was not problem, because he picked up somebody on the road that knew where were the bungalows that we had booked. Tiered, wishing to wash the airport smell from our skin, like this we entered Khanom at 9:30 in the evening. 

În momentul în care am coborât din taxi, toată oboseala mea a dispărut. Ajunsesem la mare, o auzeam, o simțeam pe piele, mă chema la ea. Am aruncat bagajele în cameră, am făcut un duș și am plecat să ne afundăm picioarele în nisip. Când picioarele mele au atins nisipul, știam că am ajuns unde trebuie. Mă uitam în jur și vedeam doar câțiva localnici, nuci de cocos și barurile de pe plajă unde câțiva străini care trăiau în Thailanda beau o bere relaxați.

Ăsta e cuvântul care definește Khanomul, relaxare. Ai tot ce ai nevoie! De la oameni zâmbitori, la o bere rece, la o mâncare delicioasă dacă nu te duci ca noi după ora 10 seara, la o mare care-și pune valurile să-ți șoptească cântece de leagăn. Într-un cuvânt, pentru un cuplu care a fugit de lume, de aglomerație, de fasoane si dezbateri, Khanom este locul perfect.

EN: In the moment I got down from the taxi, all my fatigue disappeared. I reached the sea, I was hearing it, I was feeling it on my skin, it was calling me. We throw the luggage into the room, we showered and we left to sink our feet into the sand. When my feet touched the sand, I knew I was in the right place. It was one of the best secluded beaches. I looked around and all I can see was Thai people, coconuts and the beach bar where a few foreigners that were living in Thailand were drinking relaxed their beers. 

This is the word that describes best Khanom: relaxation. You have all you need. Starting with smiling people, cold beers, a delicious food if you do not go later than 10 p.m. to a sea that makes the waves whisper you lullabies. Long story short, for a couple that want to escape people, crowded places, fancy things and debates, Khanom is the perfect place. 

Sunt populare acum listele interminabile cu dorințele pentru 2017. Eu am doar una : să mi se termine anul la fel cum a început, cu mine fericită, cu ochii-mi sclipindu-mi de bucurie, simțindu-mă iubită.

Va continua…

EN: There are very popular this time of year the long lists with wishes for 2017. My only wish is for my year to finish the way it began, with me happy, with my eyes sparkling with joy, and feeling loved.

To be continued…

Khanom

Copyright © : For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

Holidays in Moscow-Central Children’s Store

Holidays in Moscow-Central Children’s Store

 

Nu ai ce să faci de sărbători în Moscova? Copii mici sau mari, nici că mai contează, in mall-ul ăsta te simți ca-n “Singur acasă”. Nu l-am căutat eu bine pe Mister Duncan, dar cred că era și el pe acolo pe undeva. Lume e multă, că așa e peste tot in Moscova asta, de parcă nu ar fi destul de mare orașul să ne încapă pe toți. În fine, eu care mă simt in mulțime ca peștele-n deșert, nu am fugit mâncând pământul, deci pentru o persoană normală la cap ar trebui să fie raiul pe pământ.

EN: You don’t know what do to during holidays in Moscow? Children small or big, it doesn’t even matter, in this mall you will feel like in “Home alone”. I didn’t searched very good for Mister Duncan, but I can bet that he was also somewhere in there. The crowed of people was present, because like this it is everywhere in Moscow, like the city is not big enough to fit us all. Whatever, if me who I feel in the crowed like the fish in the desert, I didn’t run as fast as I could, for a normal person it should be heaven on earth. 

 

Nu știu cum sunt țâncii din ziua de azi, dar pentru oamenii mari locul ăsta e perfect să te facă să nu simți sărbătorile de iarnă ca o mare durere de cap ca de obicei. In ultimii doi- trei ani, sărbătorile de iarnă au fost doar un prilej de a mă enerva și mai tare pe Moscova. Rușii nu sărbătoresc Crăciunul pe 25 Decembrie ca restul lumii ( adică eu), așa că mereu m-am simțit de parcă l-au pus pe Moș Crăciun în faimoasa închisoare din Lubyanka.

EN: I don’t know how these kids today are, but for grownups this place is perfect not to make you feel like the usual winter holidays (a headache). In the last two-three years, winter holidays were just another reason for me to be more pissed off on Moscow than usual. Russians don’t celebrate Christmas on 25th December like the rest of the world (meaning me), so I always felt like they just put Santa Clause in the famous prison from Lubyanka. 

 

Doar că anul ăsta, tot în apropiere de metro Lubyanka am găsit mall-ul lui Moș Crăciun. Cum parcarea e scumpă în centru, sunt curioasă pe unde și-a pitit renii. Sau i-o da Putin vreun discount? Deși mă îndoiesc că doar Moș Crăciun e o invenție a vesticilor, care nici nu poate rivaliza cu Moș Gerilă al lor (Ded Moroz).

EN: Only that this year, also close to Lubyanka metro I found the mall of Santa Clause. Considering that the parking is expensive in the centre, I am curious where he hide his reindeers. Or maybe Putin is giving him a discount? I doubt it because Santa Clause is just an invention of the westerners, which cannot even compete with their Grandfather Frost (Ded Moroz). 

 

Poate e ciudat să te duci la un magazin de copii fără să ai copii sau cel puțin să fi însoțită de unul. De aia nu am mai putut eu si nu m-am bucurat ca un copil fără minte de fiecare globuleț, steluță, trenuleț, vrăjitoare sau cine știe ce altă decorațiune mi-a răsărit in fața ochilor.

EN: Maybe is strange to go to a children’s store without having kids or at least being accompanied by one. For sure that was not a reason to stop me enjoying like a kid each tree ornament, star, train, witch, or who knows what other decoration. 

 

De două zile tot zic să mă apuc să împodobesc bradul. Scuze am gasit o mie doar să nu imi mișc fundul de pe canapea și să mă apuc sa înșir globulețe pe ață. Când am văzut azi imensitatea aia de brad in mijlocul mall-ului, m-au apucat remușcările. Păi, uite măi femeie aici, câte globuri și minuni și tu te plangi când toate decorațiunile pentru pom îți încap într-o pungă de la Ikea?

EN: For two days I keep saying to myself that I need to start making the Christmas tree. Excuses I found thousands, only not to move my ass from the couch and start putting ornaments on thread. When I saw today that enormity of Christmas tree in the middle of the mall, I started to have remorses. Well, look here woman! How many ornaments and wonders and you complain when all your decorations fit into an Ikea bag?

 

Așa că după ce remușcările m-au mușcat de fund azi, mi-am dat termen o săptămână să mă apuc de împodobit bradul. Cum îl chema pe cântărețul ăla căruia îi împodobea mă-sa bradul? Că zic să o trimită și până la mine dacă tot îi place, îi dau niște borș și șubă la schimb.

EN: So after all these remorses bit my ass today, I gave myself a week to start making the Christmas three. What was the name of that Romanian singer to whom his mom was decorating his tree? If she likes it so much I have an idea: send her to me also, I can give her borch and shuba in return. 

 

După ce am descoperit mall-ul ăsta azi, m-a apucat iar ciuda pe mucoși. După ce că întotdeauna hainele voastre sunt mult mai frumoase, acum v-au facut și mall doar al vostru care arată ca un platou de filmare. Ia puneți-vă voi pe plâns, că poate primesc și ăștia de vă plătesc pamperșii o frumusețe de loc ca al vostru de unde să poată să-și cumpere haine și jucării pentru adulți!

EN: After I discovered this mall today, I again started to envy the little devils. Not only that your clothes are always prettier, now they also made a mall only for you that looks like a movie set. Start crying, and maybe the grownups that pay for your diapers will also receive a place like yours from where they can buy clothes and grownup toys!

Copyright © : For using any of the content from this blog, please specify the source, and link properly to the original.

%d bloggers like this: